Get Adobe Flash player
Vsmart Extensions

 

 

บริการให้คำแนะนำด้านการเรียน การทำข้อสอบพร้อมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข . ทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษฟรีเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียน . ชั้นเรียนส่วนตัวคุณภาพสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้. รับสอนนอกสถานที่และตามบริษัทต่างๆ. สอนสอบชิงทุนและแข่งขันระดับประเทศ