Get Adobe Flash player

IELTS

         

         

IELTS 
International English Language Testing System
 
 

IELTS (International English Language Testing System)

 เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบเพื่อวัดความสามารถด้านการสื่อสารทางภาษาของผู้ที่ต้องการเรียนหรือทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ข้อสอบ IELTS พัฒนาร่วมกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council และ IDP : IELTS Australia ซึ่งข้อสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ไม่ต่างจากการสอบ TOEFL iBT

IELTS กับ TOEFL อะไร “ง่าย” กว่ากัน

 สำหรับใครที่ตัดสินใจว่าจะสอบ TOEFL หรือ IELTS ดี ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อหลายๆคนก็คือข้อสอบไหน “ง่าย” กว่ากัน ซึ่งทาง ETS ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดสอบ TOEFL ได้ทำการทดสอบโดยให้ผู้สอบจำนวน 1,153 คนไปทำการสอบข้อสอบทั้งคู่มาแล้วสรุปผลออกมาเป็นตารางนี้
 
 
การศึกษาต่อในระดับ ป.โท มหาลัยมักต้องการระดับ 6.5 ขึ้นไป
 
IELTS ทดสอบอะไร
 
IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง เช่น
ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่ไม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย
ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ในการสอบ IELTS ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และ สำหรับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
 
รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
1. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท
2. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย
 
รายละเอียดของข้อสอบ IELTS
1. Listening (30 นาที)
o ฟัง 30 นาที (ฟังรอบเดียว) มีเวลาอีก 10 นาทีให้ตอบลง answer sheet 
o คำถาม 40 ข้อ
o มี 4 sections จากง่ายสุด (เรื่องใกล้ตัว, conversation) ไปยากสุด (สถานการณ์ lecture)
o มีทั้ง choice และเติมคำ (ระวังตัวสะกด)
2. Reading (60 นาที)
o อ่าน 3 passage : ค่อนข้างยาว 2000-2750 คำ
o เวลา 60 นาที
o 40 คำถาม
o มีทั้ง choice, เติมคำ, comprehension, T or F, Y or N, จับคู่ heading กับ paragraph 
o เป็นบทความทางวิชาการ เช่น ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ thesis
3. Writing (60 นาที) แบ่งเป็น Task 1 และ Task 2
1. Task-one 
- 20 นาที
- เขียน 150 คำ 
- มักให้ report ข้อมูล มาในรูปกราฟ ตาราง แล้วให้เขียนอธิบาย
- ไม่ต้องเขียนความเห็น
2. Task Two (คะแนนหลักของส่วน Writing) 
- 40 นาที
- 250 คำ
- เขียนความคิดเห็น (discussion essay) 
- formal writing
- อาจแย่เจอเรื่องที่เราไม่มี background 
3. Speaking (11-14 นาที) 
- สัมภาษณ์สดกับอาจารย์ เลือกสัญชาติไม่ได้
- คุยกันตัวต่อตัว
- 11-14 นาที
- การสัมภาษณ์จะถูกอัดไว้
- มีทั้งหมด 3 Parts
    1. Intro & Interview (4-5 นาที) เพื่อให้เรา relax, จะถามเรื่องใกล้ๆ ตัว เช่น ทำงานอะไร
    2  Individual long term (3-4 นาที)อาจารย์จะเลือก topic มา 1 เรื่อง ให้กระดาษเพื่อร่างประมาณ 1 นาที จากนั้นให้พูดแบบ non-stop (speech) ถ้าอาจารย์ไม่สั่งให้หยุด ก็อย่าเพิ่งหยุด พูดไปเรื่อยๆ
    3. Two-way discussion (4-5 นาที) discuss ใน topic ต่อเนื่องจากข้อ 4.2 ให้ใส่เหตุผลและความคิดเห็นลงไป
 
การให้คะแนน Speaking ประกอบด้วย 4 ส่วน
1. Fluency Coherence : ความคล่อง และความเชื่อมโยง (ไม่พูดตะกุกตะกัก ต่อเป็นธรรมชาติ และต่อเนื่อง)
2. Lexical resource : การใช้ศัพท์ ไม่ใช้ศัพท์ที่ง่ายหรือคำซ้ำมากเกินไป (ควรใช้ศัพท์ advance)
3. Grammatical Range and Accuracy เช่น ถาม past ตอบ past (แต่ข้อนี้ไม่ต้องกังวลมาก)
4. Pronunciation : สามารถพูด thai accent ได้ แต่ต้อง stress คำให้ถูกต้อง เน้นการสื่อสารถูกอารมณ์
 
การสมัครต้องชำระค่าสมัครก่อนวันสอบโดยไม่สามารถรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดๆ
 
หมายเหตุ: วันสอบที่เป็นเครื่องหมาย (*) สามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ 
Academic Modules ตัวอักษรธรรมดาจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic Modules เท่านั้น
บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย โทร 02 657 5678 ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯอยู่ที่โรงแรม
แลนด์มาร์ค นอกจากนี้ยังมีศูนย์สอบที่เชียงใหม่อีกด้วย (โทร 053 242 103)
 
ตารางสอบ IELTS (IDP) 2016
 
 
 
 
 
IDP Education Service โทร 02 638 3111 ศูนย์ทดสอบในกรุงเทพฯอยู่ที่อาคารซีพี (สีลม) 
หรือใกล้เคียงศูนย์สอบในต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่และขอนแก่น
 
หลังจากนักเรียนสอบผ่านแล้ว สถาบันเอมส์ยังให้บริการให้คำแนะนำการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีหรือโท ที่ผ่านมานักเรียนของสถาบันเอมส์สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำ
ดังต่อไปนี้
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- University of Oxford
- University of Cambridge
- University of St Andrews 
- University of Pennsylvania 
- University of California, Los Angeles (UCLA) 
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Brown University
- Boston University
- George Washington University
- University of Minnesota - Twin Cities
- Indiana University - Bloomington
 
IELTS รับรองผลที่ 6.5 -  นักเรียนประมาณ 5-15 คน โดยรับไม่เกิน 15 คน/ห้อง
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com